SPELREGELS van de site CMMS.nl

De site is een initiatief van R.M.C. Roode Maintenance Contracting b.v. gevestigd te Papendrecht.
   
  Doel    
  • CMMS.nl ondersteunt de gebruiker bij de pakketselectie en -keuze op gebied van ERP-, Onderhoud-, Planning- en Fleetmanagementsystemen.    
  Werkwijze    
  • Alle Leveranciers en Implementatie Specialisten kunnen op deze site hun gegevens plaatsen.    
  • Alle Opdrachtgevers kunnen op deze site hun vacatures en of werkaanbod (projecten) plaatsen.    
  • CMMS.nl kan relevante informatie uit eigen research op deze site plaatsen.    
  • CMMS.nl is in alle opzichte gevrijwaard van elke aansprakelijkheid.    
  • CMMS.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en actualiteit van de gegevens van derden.    
  • Weergegeven prijzen zijn indicatief met als doel pakketten in dezelfde klasse naar prijs/prestatie verhouding te kunnen beoordelen.      
  • Correspondentie vindt uitsluitend per e-mail en of fax plaats.    
  • De webmaster beheert deze site op pro-actieve wijze; gericht op behoud van kwaliteit.    
 

Privacy

   
  • CMMS.nl is de site die Leveranciers, Implementatie Specialisten en Opdrachtgevers bij elkaar brengt.    
  • Daartoe beschikt CMMS.nl over gegevens van derden.    
  • CMMS.nl gaat zorgvuldig met deze gegevens om, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle partijen.    
  • CMMS.nl gebruikt de ontvangen data uitsluitend voor - en zoals gepresenteerd op - deze site en neemt op generlei wijze deel aan verdere verspreiding.    
  • CMMS.nl houdt de ingeschrevenen via de site van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.    
  Inschrijven/ Adverteren    
  • U bent ingeschreven nadat u uw gegevens ingevuld en verstuurd hebt.    
  • Inschrijven geschiedt voor een periode zoals vermeld in onze tarieven en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.    
  • Een opzegtermijn van 1 maand wordt gehanteerd.    
     
 

Betalingen

   
  • Alle tarieven en overige prijzen vermeld op deze site zijn exclusief BTW (19%).    
  •

U heeft de keus uit de volgende betalingsmogelijkheden:

  • Direct storten op girorekening 7989176 t.n.v. R.M.C. Roode Maintenance Contracting b.v. te Papendrecht.

  • Na facturatie per e-mail

  • Na facturatie per post.

   
  • Facturatie geschiedt elektronisch (e-mail)    
  •

Een toeslag van € 5,00 wordt berekend voor facturatie per post en/ of acceptgiro.

   
  • Betalingstermijn is 14 dagen.    
  • Bij betaling achteraf (na facturatie per e-mai of post) wordt € 15.00 ter tegemoetkoming van de administratiekosten in rekening gebracht.    
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn neemt een incasso bedrijf de vordering over. De kosten die hieruit voortvloeien worden doorbelast.    
  Investeringen    
  - Zie onze Tarieven onder Adverteren.

 
  - Muteren gegevens; per mutatie

gratis

 
  - Correspondentie per e-mail en/of fax.

gratis

 
  Extra service    
  - Bouwen van uw Website (obv offerte of nacalculatie); per uur €  36,50  
  - Webhosting (max. 100kB) per CV / eigen introductie pagina; per maand. €   3,00  
    Plaatsen en muteren vindt plaats binnen 2 werkdagen na ontvangst van de gegevens.    
 

Eigendomsrecht

   
  • Alle pagina΄s op www.CMMS.nl zijn eigendom van R.M.C. Roode Maintenance Contracting b.v.    
  • Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieλn, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van R.M.C. Roode Maintenance Contracting b.v.
Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie van deze pagina΄s of een gedeelte daarvan is verboden en strafbaar, en zal met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden.
   
 

Geschillen

Het Nederlands recht is van toepassing en geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter te Dordrecht of Den Haag.

   
         

laatst bijgewerkt 01-10-2006